Vogue Taiwan

越南新生代藝術家陳光大Tran Quang Dai|以「How are you these days?」為題,帶你走一趟療癒系的藝術治療之旅 (Tạm dịch: Thế hệ nghệ sĩ mới của Việt Nam – Trần Quang Đại|Với triển lãm “Dạo này bạn thế nào?” đưa bạn vào hành trình chữa lành bằng nghệ thuật trị liệu

https://www.vogue.com.tw/article/how-are-you-these-days-exhibiton-by-tran-quang-dai

Nữ Doanh Nhân

Triển lãm sắp đặt “Tình yêu là tất cả”, hành trình sáng tạo mới của Quang Đại

https://nudoanhnhan.net/trien-lam-tinh-yeu-la-tat-ca-hanh-trinh-sang-tao-moi-cua-quang-dai.htmlhttps://www.vogue.com.tw/article/how-are-you-these-days-exhibiton-by-tran-quang-dai

Men’s Folio Vietnam

TRIỂN LÃM “TÌNH YÊU LÀ TẤT CẢ” – MỘT HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ MỚI CỦA QUANG ĐẠI

https://mensfolio.vn/trien-lam-tinh-yeu-la-tat-ca-mot-hanh-trinh-kham-pha-moi-cua-quang-dai/